FacebookTwitter

Nieuws

Nieuwsbrief  12

Continurooster

In de vorige nieuwsbrief heeft gestaan dat tijdens de OR/MR vergadering van maart een evaluatie plaats gevonden heeft over het continurooster.  Nu was het de bedoeling om u ruimte te geven voor TIPS en TOPS. Helaas is dat toen niet in de nieuwsbrief terecht gekomen. Daarom willen wij u vragen of er TIPS en/of TOPS zijn die voor ons van belang zijn om te weten. Wilt u zo vriendelijk zijn om die op onderstaand strookje te melden en in te leveren bij juf Pia of de eigen leerkracht.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Rapporten

Mocht u het rapport van uw kind nog niet hebben ingeleverd dan ontvangen wij dat graag z.s.m.

Kleutergroepen volgend seizoen

Zoals bekend worden de kleutergroepen behoorlijk groot volgend seizoen. Binnen het team de OR en de MR zijn we druk aan het puzzelen geweest om een gewenste situatie te creëren. In grote lijnen is er een plan uitgezet, maar de puntjes moeten nog op de i.

Op dit moment zitten er 30 kleuters in de groep. In september gaan we starten met 28 kleuters. Tot aan de herfstvakantie gaan we met de kleutergroep draaien zoals we dat nu ook doen. Na de herfstvakantie gaan wij de groep opsplitsen in twee groepen. Er komt een aparte groep 2 en een groep 1 met daarbij de kinderen die in de loop van het jaar instromen. 

We hebben voor deze splitsing gekozen omdat groep 2 uit 16 kinderen bestaat en beide groepen dan ongeveer hetzelfde aantal leerlingen hebben.Bovendien  willen we groep 2  een goede basis en voorbereiding meegeven voor groep 3. Groep 2 krijgt een eigen lokaal. Het handenarbeidlokaal zal worden omgetoverd tot kleuterlokaal. Zo kan iedereen binnen het gebouw blijven. Hoe het verder komt en welke  juffen er zullen zijn, hoort u zo spoedig mogelijk.

Schoolreisjes

Van de leerkrachten heeft u een mail gekregen met daarin het rekeningnummer waarop het schoolreisje-geld kan worden gestort. Van nog niet iedereen hebben we het schoolreisje-geld mogen ontvangen. Wilt u zo vriendelijke zijn om dit zo spoedig mogelijk over te maken?

Groep 1 en 2 gaan op donderdag 1 juni op schoolreis

Door middel van een briefje bent u op de hoogte gebracht van de bestemming, tijden en kosten. Het geld van groep 1 en 2 kan contant aan de leerkracht worden gegeven.

Groep 7 en 8 zijn al in het begin van het seizoen op kamp geweest.

Fierljeppen

De afgelopen twee jaar heeft groep 7 en 8 mee kunnen doen met ‘Bewegen op water”Helaas werd dat dit jaar niet meer aangeboden. Dat was jammer maar toch zijn zij nog iets gaan doen met water.

Juf Elske had de kinderen namelijk opgegeven voor een ‘fierljep-clinic’ in IJlst. Zij hebben er op 29 mei dus ook een leuke dag van gemaakt.De kinderen mochten bij juf Elske thuis lunchen. Dat was een waar feest. De feestvreugde werd helemaal compleet toen juf Elske vertelde dat zij en Rik in december een baby verwachten.  Van harte gefeliciteerd met dit blijde nieuws.

 

 

 

Koelkast

Sinds deze week is er een koelkast op school voor de bekers drinken tijdens de lunch. Per lokaal staan er bakken waar ’s morgens het drinken in gedaan kan worden. De gehele bak wordt in de koelkast geplaatst. In verband met de afstand van de koelkastplaten kunnen er geen hoge bekers in.

Misschien wilt u daar even rekening mee houden.

Luizen kammen

Op donderdag 29 juni zal er nog een extra controle plaatsvinden.

Oud papier

Zaterdag 24 juni wordt het oud papier opgehaald door:

Rijders: E. Schotanus en A. de Vries.   Zij worden bijgestaan door: S. Vijver en Y. van der Wal.

Toetsweken

Vanaf 12 juni beginnen de toetsweken weer. Voorheen deden alleen de oudste kinderen van groep 1 mee aan deze toetsen in juni. Omdat het van de inspectie niet meer noodzakelijk is hebben wij besloten de kinderen van groep 1 hier niet meer mee lastig te vallen. Vandaar dat u bij de belangrijke data ziet staan dat de toetsweken van groep 2 t/m 7 zijn. Groep 8 heeft de eindtoets al gemaakt.

 

Belangrijke data

1 juni                     - groep 1 en 2 gaan op schoolreis

5 en 6 juni              - Pinkstervakantie

8 juni                     - Laatste kaatsles voor groep 3 t/m 8

12 juni                   - 1e toetsweek voor de leerlingen van groep 2 t/m 7

19 juni                   - 2e toetsweek voor de leerlingen van groep 2 t/m 7

12 juni                   - OR/MR

14 juni                   - straatvoetbaltoernooi voor groep 5/6

21 juni                   - schoolvoetbaltoernooi voor groep 6 t/m 8

22 juni                   - Juf Liesbeth is jarig en viert dat op vrijdag de 23e in de groep

24 juni                   - Oud papier

27 juni                   - Groep 3,4 gaat ’s middags op bijenexcursie

28 juni                   - Juf Carlien is jarig en viert dat in de groep

30 juni                   - Dorpsfeest. De kinderen zijn op deze dag allemaal vrij!

Met vriendelijke groet

Pia van der laag

 

Inleverstrookje continurooster----------------------------------------------------------------------------------------------

Tips-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tops------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------