FacebookTwitter

Nieuws

Nieuwsbrief 15

 

Schoolschrijver

Op maandag 28 mei is Kate voor het laatst bij ons op school en nemen wij afscheid van haar.

We hebben een paar mooie, leerzame maanden met haar gehad.  Bedankt Kate.

Maar we laten haar niet zomaar gaan.

Kate is op maandag 28 mei in elke groep een half uurtje om het project “schoolschrijver”

af te sluiten.  U kunt/mag hierbij aanwezig zijn. 

Zij begint om 9.00 uur in groep 5/6,  daarna om 9.30 uur in groep 7/8 en tot slot van 10.00 uur tot 10.30 uur in groep 3/4.

Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk ouders aanwezig zijn.

Om 10.30 uur zwaaien wij haar dan officieel uit.

Schoolvoetbaltoernooi

Woensdag 13 juni is het schoolvoetbaltoernooi voor de kinderen van groep 5 t/m 8

Wij hebben 2 teams kunnen aanmelden.  Het toernooi is in Makkum en begint om 14.30 uur.

Hiervoor zijn nog rijders nodig. U kunt zich opgeven bij juf Hieke of juf Henrieke.

Schoolreisjes

Op maandag 18 juni gaan alle kinderen op schoolreis.

De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar Sybrandy’s Speelpark in Oudemirdum.

Zij vertrekken om 9.30 uur en zijn 14.30 uur weer terug bij school.

De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen zich gaan vermaken in Hellendoorn

De bus vertrekt om 8.30 uur en ze zijn om 17.00 uur weer terug in Parrega.

Van de leerkrachten krijgt u verdere informatie over wat er mee moet of mag.

Oud papier

Zaterdag 16 juni wordt het oud papier weer opgehaald.

Rijder is: M. van der Wal en de helpers zijn A. de Jong en E. Schotanus.

Om alvast in de agenda te zetten de volgende dingen:

Schoonmaakavond.

Iedereen vindt een schone omgeving belangrijk, zo ook de school waar uw kind 5 dagen in de week leert en speelt.  Graag willen we onderstaande ouders dan ook uitnodigen om mee te helpen met de 2e schoolschoonmaak op maandag 2 juli a.s.

We rekenen erop dat iedereen meedoet, velen handen maken licht werk, mocht u onverhoopt echt niet kunnen wilt u zich dan afmelden bij juf Pia of Aafke Visser (579677)

Graag een emmer en doek meenemen.

We starten de avonden om 19:00.      

  1. Bakker, fam. Dijkstra, R. Feenstra,  A. Hottinga,  fam. Grijpstra,  fam. Poelstra,  F. Schotanus,

fam. Tjalma,  M. van der Wal,   fam. Bakker (Gaast),  J.W. Feenstra (Ferwoude),  fam. Noordam

fam. van der Valk,  fam. de Vries,  fam. van der Wal (Ferwoude),  fam. Vijver,  fam. Bouma,

fam. Ykema,  fam. Zijlstra,  fam. Hoeke, en de fam. Bouwhuis.


15 minutengesprekken

Op donderdag 5 juli worden de rapporten aan de kinderen meegegeven.

Mocht u naar aanleiding van het rapport een gesprek willen met de leerkracht

dan is dat altijd mogelijk.  U mag hiervoor zelf een afspraak maken met de leerkracht.

Afscheidsavond groep 8

Op vrijdag 13 juli wordt de musical ’s morgens gespeeld voor de kinderen van groep 2 t/m 6

en ’s middags om 13.15 uur voor broertjes/zusjes die hier niet op school zitten en de pakes/beppes, opa’s en oma’s en eventueel genodigden.

Op dinsdagavond 17 juli neemt groep 8 afscheid. Ze spelen de musical: De Trein.

Deze avond is voor de ouders van groep 7,8.

De musical begint om 19.00 uur.  Daarna gaan wij met de ouders en de kinderen van groep 8 naar het lokaal om van iedereen persoonlijk afscheid te nemen.

Laatste schooldag

Donderdag 19 juli is het alweer de laatste schooldag van het seizoen 2017-2018

Om dit feestelijk af te sluiten gaan we met de kinderen naar het Nannewiid in Oudehaske

om te spelen tot je groen ziet.

Wij zouden het erg fijn vinden als deze dag door kan gaan en er voldoende rijders zijn

die zich aanmelden.  Voor koffie/thee en wat lekker wordt gezorgd.

De kinderen nemen hun eigen fruit en drinken mee.

De vertrektijd is 8.30 uur en we zijn tegen 12 uur weer bij school.

Dat is tevens de tijd dat de zomervakantie gaat beginnen.

Afscheid meester Geert.  (Onze IB’er).

Meester Geert gaat met pensioen. Zijn laatste werkdag hier op school is dinsdag 10 juli.

Om 14.30 uur drinken wij een kopje koffie/thee met hem en wie meester Geert nog de hand wil schudden kan hierbij aanwezig zijn.

Rapporten

Van nog niet iedereen hebben wij het rapport binnen.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de kinderen het rapport zo spoedig mogelijk mee te geven?

 

Belangrijke data:

Maandag 28 mei             -  Kate voor het laatst bij ons op school

Donderdag 31 mei          -  alle kinderen vrij in verband met een planningsvergadering.

Zaterdag 16 juni              -  oud papier

Vrijdag 22 juni                  -  juf Liesbeth is jarig en viert dit in groep 3,4

Donderdag 28 juni          -  juf Carlien is jarig en viert dit in groep 2.

Maandag 2 juli                 -  schoonmaakavond

Vrijdag 6 juli                      -  dorpsfeest in Parrega en alle kinderen zijn vrij.

Dinsdag 3 juli                    -  groeps- en leerlingbespreking.  Groep 2 is vrij

Donderdag 5 juli             -  rapporten mee

Vrijdag 6 juli                      -  copy inleveren schoolkrant.

Maandag 9 juli                 -  eventueel 15 minutengesprekken.

Dinsdag 10 juli                 -  afscheid meester Geert

Dinsdag 17 juli                 -  afscheid groep 8

Woensdag 18 juli            -  schoolkrant mee

Donderdag 19 juli           -  laatste schooldag, iedereen is om 12.00 uur vrij.