FacebookTwitter

Nieuws

Nieuwsbrief 10

Meeneemdag groep 1,2

Soms wordt er gevraagd of er een speciale dag is waarop kinderen speelgoed van thuis mee mogen nemen naar school. Wij hebben hiervoor geen speciale dag. Kinderen die jarig zijn of iets nieuws hebben gekregen mogen dat altijd mee naar school nemen om te laten zien. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het meegenomen speelgoed.

Paasviering:

Donderdag 13 april willen wij met de kinderen beginnen met een paasontbijt.De kinderen maken thuis voor een ander een paasontbijt klaar en nemen dit mee naar school.De paasontbijtjes zijn vaak mooi en sierlijk verpakt.Verdere informatie hierover krijgt u nog. Op deze dag zijn alle kinderen om 12 uur uit.

Ouderavond

Op woensdagavond 19 april om 19.30 uur wordt er door de OR een ouderavond georganiseerd. Het beloofd weer een leuke en gezellige avond te gaan worden met als afsluiting een hapje en een drankje.U hebt al een uitnodiging ontvangen, zowel via de mail als een papieren versie. Tot 10 april kunt u zich hiervoor opgeven. Briefjes graag afleveren bij juf Pia of de groepsleerkracht.

Muziek inloopmorgen

Omdat wij met een nieuwe muziekmethode werken die een mooie opbouw heeft van groep 1 t/m 8 leek het ons leuk om u eens uit te nodigen om een muziekles in de groep bij te wonen.U bent van harte welkom op donderdag 4 mei.De lessen duren 45 minuten en zijn als volgt:

Groep 1,2 8.45 uur

Groep 7,8 9.30 uur

Groep 5,6 10.15 uur

Groep 3,4 11.15 uur

De Koningsspelen

Op 27 april wordt onze koning 50 jaar!!

Landelijk wordt dit op de basisscholen op vrijdag 21 april gevierd. We sluiten de dag af met patat en om 12 uur mag iedereen naar huis.

Daarna hebben wij vakantie tot 1 mei.

Vrijdag 5 mei is het Bevrijdingsdag en ook dan zijn de kinderen vrij.

Schoolfruit

Vanaf maandag 7 november hebben wij 20 weken lang gratis fruit op school gekregen.

Appels, sinaasappels, bananen, komkommers, meloen, of kiwi. De kinderen hebben kennis kunnen maken met verschillende fruitsoorten.

Het zal even wennen zijn maar vanaf 18 april moeten de kinderen hun eigen fruit weer mee naar school nemen. Het project is dan weer ten einde.

Belangrijke data:

Zaterdag 1 april - oud papier. Rijder is: B. de Jong met als helpers: W. Poelstra en T.Ybema

Maandag 3 april - OR/MR vergadering.

Dinsdag 4 april - Harmen Hiemstra komt een handbal-les geven in de bovenbouw.

Vrijdag 7 april - juf Hieke jarig 50 jaar!!

Week van 10 april is de laatste week dat de kinderen gratis fruit krijgen.

Maandag 10 april - inleveren opgavebriefjes ouderavond.

Dinsdag 11 april - kinderen van groep 1,2 zijn vrij.

Donderdag 13 april - paasviering met de kinderen. 12 uur vrij.

Paasvakantie - vrijdag 14 april t/m maandag 17 april

Dinsdag 18 april - Iep-toets voor groep 8

Woensdag 19 april - Iep-toets voor groep 8

Woensdag 19 april - 19.30 uur. Ouderavond.

Vrijdag 21 april - Koningsspelen. Alle kinderen zijn om 12 uur uit.

Vrijdag 21 april - Juf Ankie jarig.

Meivakantie - 22 april t/m zondag 30 april

Zaterdag 29 april - oud papier. Rijder is: M. v/d Wal met als helpers: L. Altena en F. Schotanus.

Met vriendelijke groet

Pia van der laag