FacebookTwitter

Laatste Nieuwsbrief

Nieuwsbrief  11

Henrieke de Greef

Vanaf aanstaande donderdag zal Henrieke de Greef ons komen assisteren bij de kleuters.

Zij is hier 4 ochtenden in de week en wel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen.

Misschien komt Henrieke u bekend voor. Dat kan kloppen. Zij is als leerkracht werkzaam op de Reinbôge in Tjerkwerd. Op dit moment is zij nog in de ziektewet en gaat op therapeutische basis weer wat  beginnen.  Zij doet dat het liefst op een andere school.  Omdat wij graag een paar extra handen bij de kleuters willen is dit een ideale oplossing.

Enquêtes

In februari hebben de kinderen vanaf groep 6, leerkrachten en ouders een enquête ingevuld.

Er is door alle geledingen een positief beeld uitgebracht over de school. Zij waardeerden de school

gemiddeld met een 8.  Prachtig.

De uitslag is ook binnen het team en OR/MR besproken.

Voor ons is er op dit moment geen reden om aan een specifiek punt aandacht te besteden.

Heel erg bedankt voor het invullen van de enquête en het gestelde vertrouwen in de school en het team.

Continurooster

Tijdens de OR/MR vergadering van maart heeft er een evaluatie plaats gevonden over het continurooster.  Conclusie: Het was eerst even wennen  voor iedereen maar we hebben het ritme goed te pakken en zijn zeer tevreden op de manier zoals we nu draaien.

Muziek inloopmorgen

Omdat wij met een nieuwe muziekmethode werken die een mooie opbouw heeft van groep 1 t/m 8 leek het ons leuk om u eens uit te nodigen om een muziekles in de groep bij te wonen.

U bent van harte welkom op donderdag 4 mei.

De lessen duren 45 minuten en zijn als volgt:

Groep 1,2           8.45 uur

Groep 7,8           9.30 uur

Groep 5,6           10.15 uur

Groep 3,4           11.15 uur

Schoolreisjes

Groep 1 en 2 gaat op donderdag 1 juni op schoolreis

Groep 3 t/m 6 gaat op maandag 29 mei naar het Dolfinarium, samen met de kinderen van Tjerkwerd.

U ontvangt van de leerkrachten nog verdere informatie hierover.

Op de kalender staat dat ook groep 7 en 8 op maandag 29 mei op schoolreis gaan maar dat is helaas een vergissing. Zij zijn in het begin van het seizoen al op kamp geweest.

Hopelijk wordt het project “Bewegen op Water” dit jaar weer georganiseerd en dan zal groep 7 en 8 daaraan meedoen.

Rapporten

Mocht u het rapport van uw kind nog niet hebben ingeleverd dan ontvangen wij dat graag z.s.m.

Gymkleren.

Met 30 kleuters naar het gymlokaal gaan en ze daar allemaal in en uit de kleren te helpen is een behoorlijk tijdrovende klus. Er blijft dan weinig echte gymtijd over. Mede daarom hoeven de kleuters geen gymkleren meer te dragen. Het mooie weer komt eraan en kan er in het hemd of t-shirt worden gegymd.  In verband met de hygiëne en de veiligheid moeten de gymschoentjes wel gedragen worden.

Met vriendelijke groet

Pia van der laag