FacebookTwitter

Laatste Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4

Oud papier

Zaterdag 17 november is het weer Oud Papier.

Rijder is:  H. de Boer.   Helpers zijn: E. Schotanus en A. de Vries.

De kinderen hebben de papieren versie mee naar huis gekregen maar is ook te vinden op de site.


Sinterklaas speelgoedactie

Zoals elk jaar wordt er in Bolsward een Sinterklaas speelgoedactie georganiseerd.

Ze vragen goed en compleet speelgoed en is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar.

Hun ouders maken gebruik van de voedselbank en om deze kinderen ook een fijne herinnering te geven aan 5 december willen wij u vragen om aan deze actie mee te doen.

Alle leerlingen kunnen het speelgoed op school inleveren voor 13 november.

Wij zorgen er dan voor dat het speelgoed op dinsdag  13 november tussen 16.00 uur en 18.00 uur wordt ingeleverd. Alvast bedankt.

Kerstfeest

Wij zijn voor het kerstfeest op zoek naar glazen potjes. Kleine groentepotjes.

Wilt u met ons mee sparen?

Ook zoeken wij verlichting, zoals lichtslangen of iets anders wat leuk is om langs de route neer

te zetten of om op te hangen. U kunt dit inleveren bij  Juf Pia, Juf Hieke of Juf Riny.

Luizencontrole

Helaas zijn wij nog steeds niet van de luizen af.

Op dit moment zijn ze vooral in groep 5/6 actief.

Wij willen niet alleen de ouders uit die groep vragen om alert te zijn, maar ook de andere kinderen uit andere groepen goed te blijven controleren, kammen en behandelen.

Op donderdag 15 november zal er weer een controle zijn!

We hopen dat wij u dan kunnen melden dat alles rustig is.

Nationale tandenpoetsweek.

Op maandag 12 november komen in groep 1 t/m 4 2 tandenpoets”juffen”

Zij komen de kinderen tandenpoetsles geven.

Kabouterpad

Op de kalender staat dat het kabouterpad van groep 1 op maandag 12 november is maar deze is verschoven naar dinsdag 13 november.

15 minutengesprekken

Dinsdag 20 november zijn er weer de 15 minutengesprekken.

U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

Dit jaar willen wij ook graag de kinderen van groep 4 bij deze gesprekken betrekken.

Dus de kinderen van groep 4 t/m 8 worden bij deze gesprekken van harte uitgenodigd.

Belangrijke data

Maandag 12 november                  - nationale tandenpoetsdag

Dinsdag 13 november                  - groep 1 op kabouterpad.

Donderdag 15 november               - luizencontrole

Zaterdag 17 november                 - oud papier

Dinsdag 20 november                  - 15 minutengesprekken met vanaf groep 4 met leerling.