FacebookTwitter

Laatste Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7

Vervanger voor Aukje

Pietsje de Boer heeft zich gemeld als vrijwilliger voor de bibliotheek.

Heel erg bedankt.  Voorlopig zal dinsdag biebdag zijn.

Wij beseffen dat er dan veel tassen mee naar school moeten maar we zijn heel erg blij dat Pietsje.de kinderen van groep 1 t/m 4 wil helpen om boeken uit te zoeken.

Oud papier

Johannes Plantinga haalt voor ons altijd erg veel oud papier op uit Bolsward. Hij zet dit in zijn garage neer. Voorheen bracht hij het ook naar de container, maar het wordt hem nu te zwaar om dat alleen te doen. Degene die ingepland staan om het oud papier op te halen wordt gevraagd om het ook uit de garage van Johannes Plantinga te halen.

Tevens vragen wij u om het oud papier goed gebundeld bij de weg te zetten. Helaas komt het te vaak voor dat dozen uit elkaar vallen of niet goed dicht geplakt zijn, zodat het papier alle kanten uitwaait.

Ophalen oud papier op zaterdag 9 februari

Rijder is: E. Knol en de helpers zijn: M. van der Wal en A.H. de Jong.

Schoenen uit.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat na de kerstvakantie de schoenen weer uit moeten. Vooral op dit moment (nu het plein erg vies is) is het zeer prettig om de school in ieder geval voor iedereen schoon te houden.

Sponsorloop.

Wat hebben de kinderen enthousiast gelopen. Sommigen waren gewoon niet te stoppen.

Bovendien is er veel geld binnen gehaald om het plein verder af te kunnen maken.

Donderdag 24 januari worden er daarom nog 2 duikelrekken geplaatst en zal de modder van het plein worden gehaald.  Door de gesprongen waterleiding kon de schommel voor de bovenbouw nog niet worden geplaatst. Ook deze zal de 24e neergezet worden.

Het exacte bedrag is nog niet bekend omdat niet iedereen het geld al heeft ingeleverd.

Op dit moment is er een bedrag van € 993,65 binnen.  Als al het geld binnen is verwachten wij op een bedrag van € 1250 te komen.  Zodra precies bekend is hoe hoog het ingezamelde geld uiteindelijk is geworden laten wij dit weten.

Iedereen heel erg bedankt!

Schoolkeuzegesprekken

Wat gaat de tijd toch snel.

In de week van 4 februari worden alweer de schoolkeuzegesprekken ingepland voor groep 8.

U krijgt hiervoor van de leerkracht een uitnodiging.

Open dag

Op woensdag 13 februari organiseren wij samen met de OR een open dag voor ouders die een schoolkeuze moeten maken voor hun 4-jarige kleuter. Mocht u iemand in de omgeving kennen die toe is aan een schoolkeuze dan zou het fijn zijn als u diegene wilt attenderen op de Open Dag.

Flyers zullen worden uitgedeeld op de peuterspeelplaats in Ferwoude en Tjerkwerd.

Ook in de Pinfisker zal een oproep komen.

Luizencontrole.

Afgesproken is dat we in de groepsapp een berichtje plaatsen in de groep waar het speelt.Bovendien worden de betreffende ouders persoonlijk ingelicht.

Geen bericht, goed bericht dus.

Juf Carlien.

Morgen (donderdag 17 januari)  komt juf Carlien met Brent op school.

Na de voorjaarsvakantie zal zij ‘s maandags  (de hele dag) en op dinsdagmorgen weer in groep 2 te vinden zijn.

Juf Elske

Juf Elske heeft het zwaar te pakken gehad.  Voor de 2e keer een longontsteking. De eerste keer wilde ze zo graag weer naar school maar eigenlijk was ze nog niet volledig beter. Voor de 2e keer weer een longontsteking  en nu moest ze “verplicht” 6 weken thuis blijven. Gelukkig gaat het nu goed met juf Elske en is ze alweer even een paar keer op school geweest.

Volgende week zal ze haar werkzaamheden op school weer langzaam op gaan pakken.

Daarom is zij maandag een paar uurtjes hier en dinsdag zal ze de hele dag voor groep 7/8 staan. Woensdag vervangt juf Anje haar nog een keer en we hopen dat zij vanaf 28 jan. weer volledig aan het werk kan.

Belangrijke data

22 jan.                  - Groep 5 t/m 8 schoolschaatsen

29 jan.                  - Groep 5 t/m 8 schoolschaatsen

5 febr.                  - Groep 5 t/m 8 schoolschaatsen  (laatste keer)

28 jan.                  - Ouderavond

4 febr.                  - Groepsbespreking.  Groep 1 en 2 vrij

7 febr.                  - rapporten mee.

9 febr.                  - oud papier

13 febr.                - Open dag voor nieuwe ouders.

15 febr.                - 15 minutengesprekken.  Leerlingen vanaf groep 4 zijn bij dit gesprek aanwezig.

17 febr.                - Juf Deborah jarig

26 febr.                - Luizenconrole

28-febr.               -juffendag

Voorjaarsvakantie

Wij hebben vakantie van 16 febr. tot en met 24 febr.

Juffendag

Gelijk na de voorjaarsvakantie namelijk op dinsdag 28 febr. vieren alle juffen tegelijk hun verjaardag op school. Het is dan dus de hele dag feest.  Een uitnodiging volgt nog.

De kinderen komen deze dag om 14.00 uur uit school.

 

Met vriendelijke groet,

Pia van der Laag