FacebookTwitter

Laatste Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 13


Luizencontrole.
Helaas zijn er op de valreep, bij een aantal kinderen, toch nog luizen gevonden.
Vandaar dat er op donderdag 13 juli nog een extra controle zal plaatsvinden.
De ouders van de kinderen die het betreft zijn ondertussen op de hoogte gebracht.

Vrijdag 7 juli gaat de vader van Juf Carlien trouwen. Helaas hebben wij geen invalkracht kunnen
vinden. Vandaar dat de kinderen deze morgen vrij zijn.


Vrijdag 7 juli krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 hun rapporten mee naar huis.
Groep 1 en 2 op donderdag 6 juli en groep 8 op dinsdag 18 juli.
Mocht u naar aanleiding van het rapport nog graag een gesprek met de leerkracht willen,
dan kunt u dat via de mail doorgeven. Er zit een briefje bij het rapport met de mailadressen.


Op donderdag 20 juli is het alweer de laatste schooldag van dit schooljaar.
Graag willen wij op deze dag met de kinderen naar Oudehaske.
We gaan daar
‘spelen tot je groen ziet’ van GroenDoen.
Spelen tot je groen ziet is een activiteit van Staatsbosbeheer. De kinderen gaan naar het buitenlokaal
bij het Nannewiid. Een vrolijk, leerzaam en een beetje spannend spellencircuit, buiten in de natuur.

Spelen tot je groen ziet is een sport en spelprogramma waarbij kinderen spelen onder begeleiding in
de natuur “tot ze groen zien”. In 1,5 à 2 uur worden er een aantal activiteiten gedaan, mogen de
kinderen ook vrij spelen en op onderzoek uitgaan en ontdekken ze hoe leuk het is om in de natuur te
spelen.
Heerlijk spelen in de natuur. Een sportief natuurspellencircuit afleggen en hutten bouwen na afloop.
Dat wordt vast leuk!
Op deze dag graag de kinderen wel fruit en drinken meegeven.
Verder informatie over deze activiteit krijgt u in de laatste schoolweek.


VOOR DEZE ACTIVITEIT HEBBEN WIJ NOG RIJDERS/BEGELEIDERS NODIG.
WIE WIL MET ONS MEE? WIJ VERTREKKEN OM 9.00 UUR EN ZIJN ROND 11.30 UUR WEER TERUG BIJ SCHOOL.
U KUNT ZICH VIA DE MAIL OPGEVEN OF BIJ EEN LEERKRACHT.
DE KINDEREN KOMEN OP DEZE DAG OM 12.00 UUR UIT.


Musical groep 8
Op donderdag 20 juli zwaaien wij 6 kinderen uit. Namelijk Senna, Renske, Lize, Willem, Hildou en
Maria. Allemaal gaan ze in september naar het Marne College in Bolsward.
Natuurlijk nemen zij afscheid met een musical.
Samen met groep 7 hebben ze de musical “wat maak je menu” ingestudeerd.
Op donderdagmorgen 13 juli zullen ze de musial uitvoeren voor de kinderen van groep 1 t/m 6
’s middags spelen ze nog een keer voor speciaal daarvoor uitgenodigde gasten.
Op dinsdagavond 18 juli zal voor de laatste keer de musical worden gespeeld maar dan in
‘besloten kring’.
Alleen de ouders van de kinderen van groep 7 en 8 en de broers en zussen die hier niet meer op
school zitten zijn daarbij aanwezig.
Proefdraaien.
Groep 2 gaat op woensdag 12 juli van 10.30 uur tot 11.30 uur een uurtje proefdraaien in groep 3.
Met vriendelijke groet,
Pia van der Laag.
Ps. Scroll nog even door naar beneden voor een bericht van dorpsbelang.

Bericht vanuit Dorpsbelang Parrega- Hieslum


OP DE UITNODIGING VAN 100 JAAR DORPSBELANG PARREGA-HIESLUM STAAT VERMELDT DAT ER KINDERSPELEN
WORDEN GEORGANISEERD. DIT ZOU TIJDENS DE REVUE PLAATS VINDEN.
OMDAT ER MEERDERE KINDEREN VAN SCHOOL MEE SPELEN IN DE REVUE , IS BESLOTEN OM DE KINDERSPELEN TE
LATEN VERVALLEN.
WEL STAAN ER SPRINGKUSSENS , EN UITERAARD GAAN WE MET ELKAAR EEN KAMPVUUR MAKEN EN BROOD EN
MARSHMALLOWS BAKKEN.