FacebookTwitter

Laatste Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 5

Jan Nooitgedacht.

Op stichtingsniveau hebben wij een onderhoudsman, Jan Nooitgedacht.

Met ingang van medio januari 2019 stopt hij met zijn werkzaamheden binnen de stichting.

Wij zijn daarom op zoek naar een ZZP ‘er die werkzaamheden wil/kan uitvoeren zoals:

schoonmaak aan gebouw / binnen-schilderwerk / herstellen speeltoestellen en andere vormen van onderhoud van de scholen binnen onze stichting.

Mocht u iemand weten die hiervoor belangstelling heeft mag u dat doorgeven aan Pia van der Laag.

Aukje Plantinga

Jarenlang heeft Aukje Plantinga zich ingezet voor de bibliotheek op school.

Met pijn in haar hart heeft zij moeten besluiten om per 1 januari te stoppen.

Wij danken Aukje voor haar enorme inzet en betreuren het feit dat ze deze beslissing heeft moeten nemen.

Vervanger Aukje

Wij zijn dus nu op zoek naar een vervanger voor Aukje. Het is de bedoeling om 1 x in de week met de kinderen van groep 1 t/m 4 boeken uit te zoeken die ze mee naar huis kunnen nemen.

Op dit moment is dat op maandag maar een andere dag is ook geen probleem.

Tijdsinvestering is ongeveer een uur in de week.

Wij zouden het heel erg op prijs stellen als iemand zich hiervoor wil inzetten.

 

              Hij komt, hij komt…!

 

           
           

Op woensdag 5 december komt Sinterklaas met zijn zwarte pieten bij ons op bezoek.

Hij heeft vast weer van alles te vertellen, dat staat in zijn grote boek.

We beginnen deze dag om 8.25 op het schoolplein,

en lopen met z’n allen naar de brug voor het feestfestijn.

Om ongeveer 08.45 uur komt hij dan in Parrega aan.

De kinderen en hun ouders mogen allemaal bij de brug gaan staan.

Met elkaar lopen we weer naar het plein, waar nog een aantal liedjes worden ingezet.

Hierna gaan alleen de kinderen naar binnen, en daar hebben ze dan heel veel pret!

Om 12.15 uur is het feest weer afgelopen,
en kunnen we allemaal met een cadeautje naar huis lopen.

Met vriendelijke groet,
De Sinterklaascommissie

Oud papier

Zaterdag 15 december is het weer Oud Papier.

Rijder is:  P. Brandsma.   Helpers zijn: H.B. Zijlstra en P. Noordam.

Kerstfeest.

Zoals u al in Op’e Hichte en de Pinfisker heeft kunnen lezen, organiseren wij samen met de kerkenraad en de muziekvereniging een kerstwandeltocht.

Deze zal op donderdag 20 december worden gehouden.

De start is bij de kerk en vanaf 19.00 uur vertrekken groepjes van ongeveer 20 personen met een gids

langs een route door Parrega. Tijdens deze route zal het kerstverhaal  ‘uitgespeeld” worden.

Alle dorpsgenoten en belangstellenden kunnen meelopen.

Omdat wij niet allemaal tegelijk op pad kunnen vragen wij u om u in te schrijven.

U krijgt dan de vertrektijd mee, zodat u niet onnodig bij de kerk hoeft te wachten.

Deze inschrijving vindt plaats op  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  ( 10, 11, 12 en 13 december) vanaf 8.25 uur bij juf Pia.

Wie het eerst komt, het eerst kan vertrekken.

Om de route herkenbaar te maken vragen wij nog om glazen potjes, of andere verlichting die wij op kunnen hangen !

 

Om de kerstsfeer te verhogen zouden wij het zeer op prijs stellen als degene die langs de route wonen hun tuin willen versieren.