FacebookTwitter

Oud papier

Op veel scholen wordt per kind per jaar een ouderbijdrage gevraagd voor extra uitgaven. Op onze school hebben we dat niet, de extra uitgaven worden betaald uit de oudpapierpot. De schoolcommissie van de Paadwizer is daarom van mening dat alle ouders/verzorgers van de leerlingen gevraagd mogen worden om hun medewerking hieraan te verlenen. Mocht men om de één of andere reden hieraan niet kunnen voldoen dan wordt er in overleg een andere activiteit gezocht of wordt men gevraagd een ouderbijdrage te betalen.

In de regel komen de ophalers/chauffeurs om 08:30 uur bij de container. Om misverstanden te voorkomen is het verstandig om vooraf even contact op te nemen met de chauffeur. Voor vragen kunt u contact opnemen met Eva Strödter.

 

Data Rijder Telnr Helper Telnr Helper Telnr
             
20 aug J. Tjalma 579988 S. Vijver 755931 H.B. Zijlstra 725514
             
17 sept H. de Boer 579365 S. Wijnja 579205 R. v/d Wal 575058
             
15 okt H. Zeinstra 579009 D. Terpstra 569845 Y. v/d Wal 571337
             
12 nov M. v/d Wal 579916 H. Zijlstra 725514 F. Sijtema 579148
             
10 dec S. Jansen 579623 F. Schotanus 858616 P. v/d Valk 338814
             
7 jan J. Bakker 579852 E. Kooistra 06-42454539 E. Schotanus 06-25506537
             
4 febr S. Wijnja 579205 J. Stellingwerf 852680 E. Feenstra 543156
             
4 mrt P. Brandsma 579039 T. Dijkstra 857265 R. Grijpstra 857342
             
1 april B. de Jong 579150 W. Poelstra 579444 T. Ybema 542719
             
29 april M. v/d Wal 579916 L. Altena 579011 F. Schotanus 858616
             
27 mei T. Terwisscha vanScheltinga 560613 A.de Jong 579150 J. Feenstra 542002
             
24 juni E. Schotanus en A. de Vries 856996 S. Vijver 856996 Y. v/d Wal 571337
             
29 juli H. Lootsma 542998 R. v/d Wal 579916 S. Wijnja 579205

 

 

Fotoalbum