FacebookTwitter

Oud papier

Op veel scholen wordt per kind per jaar een ouderbijdrage gevraagd voor extra uitgaven. Op de Paadwizer worden die o.a. betaald uit de oudpapierpot. De Schoolcommissie van de Paadwizer is daarom van mening dat alle ouders/verzorgers van de leerlingen gevraagd mogen worden om hun medewerking te verlenen bij het ophalen van het oud papier. Mocht men om de één of andere reden hieraan niet kunnen voldoen, dan wordt er in overleg een andere activiteit gezocht of wordt men gevraagd een ouderbijdrage van € 35 te betalen

De namen van de ophalers staan op de onderstaande lijst, bovendien worden ze opgenomen in de Nieuwsbrief. In de regel komen de ophalers/chauffeurs om 08.30 uur bij de container op de parkeerplaats bij De Gearhing. Het is raadzaam om van te voren contact op te nemen met de “rijder”. 

Ophaalrooster schooljaar 2018-2019

 

 

Data Rijder Helper Helper
         
22 sept R. Feenstra   M. v./d wal E. Kooistra
20 okt H. Zeinstra   S. Vijver F. Sijtema
17 nov H. de Boer
  E. Schotanus A de Vries
15 dec P. Brandsma   H.B. Zijlstra P. Noorddam
   
2019        
12 jan
S. Ykema
 
F. Schotanus
J.P. Bouwhuis
9 feb
E. Knol
 
M. v/d Wal
A.H. de Jong
9 maart
J. Lootsma
 
J. Stellingwerf
R. Grijpstra
6 april
S. de Boer
 
S. Wijnja
R. v/d/ Wal
11 mei
J. Bakker
 
L.H. Altena
W. Poelstra
15 juni
B. de Jong
 
R Speerstra
Fa. Hoeke
18 juli
T. Terwisscha
 
T. Ybema
Y v/d Wal
24 aug
S. Jansen
 
M. v/d Wal
Fa. Sandstra
21 sept
J. Tjalma
 
S. Vijver
F. Sijtema

 

 Mocht u niet kunnen op bovengenoemde datum, wilt u dan onderling ruilen

Fotoalbum