FacebookTwitter

Oud papier

Op veel scholen wordt per kind per jaar een ouderbijdrage gevraagd voor extra uitgaven. Op de Paadwizer worden die o.a. betaald uit de oudpapierpot. De Schoolcommissie van de Paadwizer is daarom van mening dat alle ouders/verzorgers van de leerlingen gevraagd mogen worden om hun medewerking te verlenen bij het ophalen van het oud papier. Mocht men om de één of andere reden hieraan niet kunnen voldoen, dan wordt er in overleg een andere activiteit gezocht of wordt men gevraagd een ouderbijdrage van € 35 te betalen

De namen van de ophalers staan op de onderstaande lijst, bovendien worden ze opgenomen in de Nieuwsbrief. In de regel komen de ophalers/chauffeurs om 08.30 uur bij de container op de parkeerplaats bij De Gearhing. Het is raadzaam om van te voren contact op te nemen met de “rijder”. 

Ophaalrooster schooljaar 2017-2018

 

 

Data Rijder Tel.nr Helper Helper
         
29 juli H.Lootsma 542998 R. v/d Wal S.Wijnja
2 sept J. Tjalma 579988 D. Terpstra E. Kooistra
30 sept H. de Boer 579365 S. Wijnja F. Schotanus
28 okt H. Zeinstra 579009 H. Zijlstra F. Sijtema
25 nov M. v/d Wal 579916 P. v/d Valk E. Schotanus
23 dec S. Jansen 579623 J. Stellingwerf E. Feenstra
2018        
20 jan J. Bakker 579852 T. Dijkstra R. Grijpstra
17 febr P. Brandsma 579039 W. Poelstra T. Ybema
17 mrt J. Lootsma 542998 L. Altena J. Feenstra
14 april S. Ykema 336909 J.P. Bouwhuis S. Vijver
12 mei T.v.Terwisscha 560613 Y v/d Wal R. v/d/ Wal
16 juni M. v/d Wal 579916 A. de Jong E. Schotanus
21 juli B. de Jong 579150 Fa. Hoeke A. De Vries
25 aug S. de Boer 579306 E. Kooistra R. Speerstra

 

 Mocht u niet kunnen op bovengenoemde datum, wilt u dan onderling ruilen

Fotoalbum