FacebookTwitter

Groepsverdeling

Groepering en groepsgrootte

De leerlingen zijn ingedeeld in jaargroepen. De grootte van de groepen kan sterk variëren per jaar. Voor de indeling in groepen houden we meestal de datum van 1 oktober aan. Dit betekent dat kinderen geboren tussen 1 oktober en 30 september van het volgend jaar bij elkaar in een jaargroep zitten.

De organisatie van de school

Omdat we een kleine school zijn, geeft een leerkracht altijd aan meerdere groepen gelijktijdig les.
.

De combinaties hebben we als volgt ingedeeld:
Groep 1,2 (30 leerlingen) Groep 3,4 (15 leerlingen) Groep 5,6 (15 leerlingen) Groep 7,8 (11 leerlingen)

Vanaf augustus 2016 draaien wij met een continurooster. De schooltijden zijn:

  • maandag, dinsdag en donderdag: 8.25u-14.30u
  • woensdag: 8.25u-12.15u
  • vrijdag: 8.25u-14.30u (groep 1 t/m 4 tot 12.00u)
Groep 1/2 heeft een aantal keren per jaar nog een extra vrije woensdagmorgen. Wij noemen dit werkochtenden.
De leerkracht van groep 1 en 2 is dan wel op school en verricht diverse werkzaamheden.

De groepen 3 en 4 zijn naast de woensdagmiddag ook de vrijdagmiddag vrij. 

    

Groep 1,2

Groep 3,4

Groep 5,6

Groep 7,8

maandag

Deborah

Annet

Hieke

Elske

dinsdag

Deborah

Annet

Hieke

Elske

woensdag

Deborah

Annet

Ankie

Elske

donderdag

Petra

Liesbeth

Hieke

Elske

vrijdag

Petra

Liesbeth

Hieke

Ankie

Juf Petra vervangt juf Carlien van de zomervakantie tot de kerstvakantie i.v.m. zwangerschapsverlof.

Meester Geert(IB`er)

Donderdagmorgen of middag IB  (om en om)

Juf Pia is er op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

 

 

Juf Petra vervangt juf Carlien van de zomervakantie tot de kerstvakantie

i.v.m. zwangerschapsverlof