FacebookTwitter

Groepsverdeling

Groepering en groepsgrootte

De leerlingen zijn ingedeeld in jaargroepen. De grootte van de groepen kan sterk variëren per jaar. Voor de indeling in groepen houden we meestal de datum van 1 oktober aan. Dit betekent dat kinderen geboren tussen 1 oktober en 30 september van het volgend jaar bij elkaar in een jaargroep zitten.

De organisatie van de school

Omdat we een kleine school zijn, geeft een leerkracht altijd aan meerdere groepen gelijktijdig les.
.

De combinaties hebben we als volgt ingedeeld:
Groep 1,2 (28 leerlingen), in de loop van dit jaar komen er nog 10 kinderen bij.  Groep 3,4 (14 leerlingen) Groep 5,6 (13 leerlingen) Groep 7,8 (14 leerlingen). Vanaf de herfstvakantie hebben we een aparte groep 1 met inloop en een aparte groep 2.

Vanaf augustus 2016 draaien wij met een continurooster. De schooltijden zijn:

  • maandag, dinsdag en donderdag: 8.25u-14.30u
  • woensdag: 8.25u-12.15u
  • vrijdag: 8.25u-14.30u (groep 1 de hele dag vrij en groep 2 t/m 4 gaat tot 12.00 uur naar school)

De groepen 2 t/m 4 zijn naast de woensdagmiddag ook vrijdagmiddag vrij.
Groep 1 is elke vrijdag vrij.
Dit omdat kleuters wettelijk minder schooluren hoeven te maken.

 

    

Groep 1,2

Groep 3,4

Groep 5,6

Groep 7,8

maandag

Deborah

Annet

Hieke

Elske

dinsdag

Deborah

Annet

Hieke

Elske

woensdag

Carlien

Annet

Ankie

Elske

donderdag

Carlien

Liesbeth

Hieke

Elske

vrijdag

Carlien

Liesbeth

Hieke

Ankie

Op de dinsdag-en de donderdagmiddag is er een combinatie van groep 3,4,5 en groep 6,7,8. Op de dinsdagmiddag is er gymnastiek en handenarbeid. Op de donderdagmiddag geven we gymnastiek en muziek. Deze vakken kunnen heel goed in 3 groepen tegelijk gegeven worden.

Groepsindeling na de herfstvakantie

Groep 1:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend

Deborah

Deborah

Deborah

Deborah

vrij

Middag

Deborah

Hieke

vrij

Hieke

vrij

 

Groep 2

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend

ntb

ntb

Carlien

Carlien

Carlien

Middag

ntb

ntb

vrij

Carline

vrij

 

 

Meester Geert(IB`er)

Donderdagmorgen of middag IB  (om en om)

Juf Pia is er op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.