FacebookTwitter

Over CBS De Paadwizer

CBS "de Paadwizer" is een christelijke streekschool waar ook voor kinderen van niet-christelijke afkomst letterlijk en figuurlijk "ruimte" is.  Het team bestaat uit enthousiaste meesters en juffen welke in een veilige omgeving voor een ontspannen, prettige, open en motiverende werksfeer zorgen.  

Ons leerlingenaantal is wederom gegroeid en wij mogen ons een ‘groeischool’ noemen hetgeen bijzonder is in deze tijd waar alleen maar krimp is. Wij hebben daarom ook het voorrecht om met 4 groepen te kunnen draaien. Groep 1,2 (28 leerlingen) , in de loop van dit schooljaar komen er nog 10 kinderen bij. Groep 3,4 (14 leerlingen) Groep 5,6 (13 leerlingen) Groep 7,8 (14 leerlingen). Vanaf de herfstvakantie hebben wij een groep 1  met inloop en een aparte groep 2(16 leerlingen)

Onze school is een gemeenschapsschool. Een school die rekening houdt met de verworvenheden van het verleden, met beide benen in het nu staat en voortdurend met de gemeenschap wil inspelen op de toekomst.